Les om oss her!

Næringsparken utvikler seg!

Sentralt beliggende
Næringstomtene i Røyken Næringspark er sentralt plassert på Hurumhalvøya, mellom Oslofjorden og Drammensfjorden, 30 min fra Drammen og Asker, og 40 min fra Oslo.  Oslofjordtunnelen og rv 23 bringer deg raskt og effektivt videre til E6 eller E18.

Byggeklare tomter for kontor, lager og logistikk
Foreløpig er 400 mål opparbeidet og klargjort med all infrastruktur på plass. Flesteparten av tomtene er solgt, og reguleringsarbeidet med utvidelse av næringsparken er igangsatt. Næringsområdet er beregnet på virksomheter med store lagre og/eller tunge logistikkutfordringer. Fra Røyken næringspark er det kort vei til jernbaneterminaler, tre flyplasser og store havnebyer. Adresse Johan Follestad vei 3474 Åros.

Nyhet!

Åtte nye Næringstomter klargjøres for salg. Felt A. B. og C. er ferdig utbygget og solgt. Næringsparken utvider etter planen med felt E.